Donaties

Stichting Bricks 4 Alpe d’HuZes zamelt geld in voor het onderzoek naar kanker. Dit gebeurt door het organiseren van evenementen. Maar natuurlijk zijn donaties ook welkom.

Donaties zijn welkom

Uiteraard is het hoofddoel van de stichting om geld in te zamelen via allerlei evenementen. Maar het onderzoek naar kanker is te belangrijk. Er moet zoveel mogelijk geld beschikbaar komen voor onderzoek.

Kanker is een verzamelnaam. Er zijn veel soorten, die allemaal wel een eigen bijzonderheid hebben. Er is daarom ook veel onderzoek nodig. En dus veel geld.

Al veel bereikt

Al dat onderzoek heeft al veel resultaat opgeleverd. Sommige kankersoorten, die vroeger dodelijk waren, zijn nu behandelbaar. Hoeveel er is bereikt is mooi te zien op de pagina van KWF Kankerbestrijding.  Hier is een grafiek te zien de aangeeft, hoeveel de overlevingskans van verschillende kankersoorten is gestegen.

Er is nog veel te doen. Maar de resultaten van het onderzoek geven goede hoop voor de toekomst. Als er meer geld beschikbaar komt, kan meer onderzoek worden gedaan. En kunnen weer meer resultaten worden geboekt.

Doneren kan

Donaties zijn welkom. Elk bedrag kan helpen. De stichting Bricks 4 Alpe d’HuZes heeft haar bankrekeningnummer hiervoor ook open staan.

U kunt uw donatie overmaken op:

NL97 RABO 0327 2459 48, ten name van Stichting Bricks 4 Alpe d’HuZes in Nieuwegein..

Vermeld hierbij dat het gaat om een donatie.

Van alle opbrengsten, zowel van de donaties als van de evenementen, gaat zoveel mogelijk naar het onderzoek naar kanker.

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.